Related pages:
  Körskolor
  Köp bil
  Sälj din bil
  Laga bilen själv

www.körkortsfrågorna.se

Snabbt och enkelt

  Öva upp dig på körkortsfrågorna gratis !
   Meningen med dessa frågor är inte att du ska tävla för att se hur bra du är. Vår avsikt är i stället att du ska få kunskaper och LÄRA dig alla FAKTA som man behöver, dels för att klara av teoriprovet men framför allt för att kunna framföra ett fordon på ett trafiksäkert sätt. Du får också lära dig SÄKERHETSTÄNKANDE och MILJÖTÄNKANDE, vilket också är viktigt i trafiksammanhang.

  Lärorikt
      Man lär sig bäst om man får svaret med en gång i direkt anslutning till frågan. Därför får du en fråga i taget med några svarsalternativ. När du tryckt in ditt svar, får du veta det rätta svaret direkt, och ibland med en tillhörande kommentar. Det finns massvis med frågor och det är en slumpgenerator som slumpvis väljer ut en fråga åt dig.

  Gratis
   Många bilskolor och bokhandlare tar mycket betalt för att du ska få tillgång till frågorna, men här finns de alltså gratis utan några som helst förpliktelser från din sida, och vi har inga baktankar.

  Teoriprovet för körkort
   Alla frågor är bearbetade av oss och bygger på de kunskapskrav som ställs för körkort för bil. Så de frågor som kommer på teoriprovet, är alltså inte nödvändigtvis formulerade på exakt samma sätt, men har samma innebörd och likartat innehåll. Detta är också en garanti för att man inte lär sig rabbla frågorna och svaren som en utantill-läxa utan att förstå innehållet. Det kräver i stället att man måste kunna tänka själv, och det vet vi att du kan.


  Många frågor
   Sajten är under uppbyggnad. Vi fyller på med nya frågor varje vecka. Du får gärna bidra med frågor, som vi naturligtvis kontrollerar riktigheten i och bearbetar. Kommentarer och eventuella rättelser är också välkomna.

  Vi tror på dig!
   Vi gör detta av trafiksäkerhetsskäl, och delar inte Trafikverkets åsikt att frågorna ska hållas hemliga för att man befarar att folk lär sig frågorna utantill, utan att förstå innehållet. Vi har högre uppfattning om människor och trafiksäkerhet. Vi anser att genom att göra dem tillgängliga, för alla, så ökar det trafiksäkerheten och trafikmedvetandet. Till exempel har de som redan tagit körkort, kanske för decennier sedan, svårt att hålla sina kunskaper uppdaterade, om det inte vore för vår gratistjänst.

Vi önskar dig lycka till.

  Med vänlig hälsning   
Rolf Ekberg.